Ośmiokanałowy rejestrator sygnałów analogowych

Oprogramowanie do monitorowania standardowych sygnałów analogowych
Rejestrator sygnałów analogowych jest rozwiązaniem pozwalającym na wykorzystanie standardowego komputera PC do automatycznego wykonywania pomiarów. Oprogramowanie komunikuje się za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS-485 z modułem ośmiu wejść analogowych SDM-8AI firmy Aspar. Moduł pomiarowy zapewnia możliwość równoczesnego podłączenia do ośmiu czujników lub przetworników pomiarowych. Każdy kanał modułu pomiarowego może służyć do pomiaru innego standardowego sygnału analogowego 0-10 V, 0-20 mA lub 4-20 mA. Na poniższym schemacie przedstawiliśmy przykładową konfigurację komputerowego rejestratora standardowych sygnałów analogowych. 
Komputerowy rejestrator standardowych sygnałów analogowych.

Oprogramowanie rejestratora sygnałów analogowych zawiera cztery zakładki pozwalające na nawiązanie komunikacji z modułem pomiarowym, konfigurację kanałów, tabelaryczny podgląd wyników pomiarów i wykres. Program zapamiętuje prawidłową konfigurację interfejsu szeregowego i przy kolejnych uruchomieniach automatycznie nawiązuje połączenie z modułem. Program pozwala na uruchomienie pomiarów na wybranych kanałach od Ch1 do Ch8. Dla każdego kanału oddzielnie wprowadzane są parametry pozwalające na przeliczenie sygnału standardowego na jednostki monitorowanej wielkości rzeczywistej. Program zapamiętuje wprowadzone parametry i przy ponownym uruchomieniu aplikacji automatycznie wczytuje zapisaną konfigurację. Program wyświetla aktualne wyniki pomiarów oraz tabelę zawierającą ostatnie dwadzieścia pomiarów na każdym monitorowanym kanale. Zmiany wielkości mierzonych w czasie można obserwować na wykresie. Minimalna wymagana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.

Chętnie przygotujemy rejestrator sygnałów analogowych współpracujący z innym wielokanałowym modułem pomiarowym. Dopasujemy oprogramowanie do indywidualnych wymagań. Zmianie może ulec zarówno ilość kanałów (2, 4, 16 kanałów), jak i sposób komunikacji z modułem pomiarowym (USB, RS-232, Ethernet). Przykładowe wielokanałowe moduły wejść analogowych z protokołem Modbus RTU dostępne w sprzedaży komercyjnej to np.: LUMEL S4AI, Horner APG SmartMod, EL-Piast ELPM 8AI, Cortex GM1008.

Oferujemy zakup aplikacji lub gotowego systemu pomiarowego, skonfigurowanego dla wskazanych czujników i przetworników pomiarowych.