Komputerowy system sterowania pracą fotobioreaktora

Schemat komputerowego systemu sterowania pracą fotobioreaktora.

Oferujemy komputerowy system sterowania pracą fotobioreaktora kolumnowego (np. typu airlift) o dowolnej objętości roboczej. Dedykowane oprogramowanie zapewnia możliwość prowadzenia eksperymentów związanych z hodowlą mikroorganizmów fototroficznych (np. mikroalg). Wykorzystują one światło, jako główne źródło energii. Oferowany system pozwala na:

  • monitorowanie temperatury (0-100°C)  i pH (0-14)
  • wybór koloru oświetlenia LED z palety RGB (ponad 16,7 mln kolorów)
  • manualne ustawianie natężenia oświetlenia LED (0-100%) i załączanie efektu stroboskopowego
  • mieszanie zawartości fotobioreaktora
  • regulację pH poprzez dozowanie ditlenku węgla.

Oprogramowanie pozwala na graficzną wizualizację stanu pracy fotobioreaktora, wyświetlanie monitorowanych parametrów w formie liczbowej oraz obserwowanie zmian parametrów w czasie eksperymentów za pomocą wykresu. Zmierzone wartości parametrów są zapisywane w pliku na dysku komputera sterującego.

System zaprezentowano w trakcie III edycji Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO 2015 w Kielcach.

Cena systemu jest uzależniona od wybranej konfiguracji sprzętowej.

Możliwy jest zakupu oprogramowania z opcją dostosowania do wskazanych (posiadanych) urządzeń.

Oferujemy możliwość rozbudowy systemu np. o dodatkowe czujniki pomiarowe, dodanie urządzeń wykonawczych np. pompy pożywki, systemu odpieniania itp.