Sterownik czasowy – oprogramowanie do sterowania przekaźnikami

Oprogramowanie sterownika czasowego do kontrolowania pracy przekaźników elektromagnetycznych za pomocą komputera PC.

Sterownik czasowy to oprogramowanie pozwalające na zaprogramowanie i automatyczne uruchamianie w określonych momentach urządzeń podłączonych do komputera PC. Oprogramowanie komunikuje się za pośrednictwem konwertera USB-RS485 i protokołu komunikacyjnego Modbus RTU z modułem wyjść cyfrowych np.: SDM-16RO firmy Aspar. Jest to moduł przekaźnikowy, za pomocą którego możemy podłączyć równocześnie do szesnastu urządzeń zasilanych energią elektryczną. Urządzeniami tymi możemy sterować w sposób dwustanowy (włącz-wyłącz) za pomocą oprogramowania sterownika czasowego. Schemat przykładowego systemu sterowania czasowego z wykorzystaniem  komputera PC zamieściliśmy na rysunku poniżej.

Schemat funkcjonalny przykładowego układu pracy oprogramowania sterownika czasowego.

Oprogramowanie sterownika czasowego zawiera interfejs pozwalający na zapisanie czasowego profilu przebiegu procesu. W kolejnych krokach o określonej przez operatora godzinie procesu będą załączane wybrane przekaźniki elektromagnetyczne (kanał 1 do 8). Spowoduje to uruchomienie podłączonych do przekaźników urządzeń wykonawczych np. elektrozaworu, pompy, żarówki, zraszacza, silnika itp. Oprogramowanie pozwala na wprowadzenie profilu czasowego składającego się z maksymalnie z 10 000 kroków. Dla każdego kroku możemy zdefiniować godzinę jego wywołania w przedziale od godziny 0 do godziny 10 000. Pozwala to na zapisanie w programie planowanego przebiegu czynności procesowych, obejmujących załączanie i wyłączanie urządzeń w okresie nawet jednego roku (24 godziny x 366 dni = 8 784 godzin). Minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi krokami to 1 sekunda. 

Oprogramowanie sterownika czasowego do kontrolowania pracy przekaźników elektromagnetycznych za pomocą komputera PC.

Wprowadzenie kolejnego kroku polega na wpisaniu lub wybraniu za pomocą myszki godziny, minuty i sekundy wywołania danego kroku (Start time) oraz zaznaczeniu tych kanałów wyjść cyfrowych (Ch1 do Ch8), które w danym momencie mają być włączone (pomarańczowa kontrolka) lub wyłączone (biała kontrolka). Zapamiętanie kroku jest realizowane po naciśnięciu przycisku dodaj (Add). Program automatycznie numeruje kolejne kroki. W celu maksymalnego ułatwienia wprowadzania profilu czasowego oprogramowanie pozwala na przemieszczanie się za pomocą przycisków co 1 wiersz (Up, Down), skokowo co 10 wierszy (Page Up, Page Down) oraz skok na początek i koniec tabeli (Home, End). Użytkownik ma również możliwość wyczyszczenia zawartości tabeli (Clear), dodawania i usuwania poszczególnych kroków (Add, Delete) oraz ich edycji (Modify). Zaimplementowano także mechanizm pozwalający na zapisanie profilu czasowego w pliku tekstowym (Save) oraz wczytanie jednego z wcześniej przygotowanych profili czasowych (Load).

Profile czasowe (receptury) zapisywane są w plikach tekstowych. Dzięki temu operator może przygotować odpowiednią recepturę off line, w popularnych programach np.: Excel, Notatnik. W pliku z profilem czasowym w poszczególnych kolumnach zapisane są informacje związane z położeniem kursora (Index), kolejnym numerem kroku (Step), czasem uruchomienia kroku podanym w sekundach (Time) oraz ośmioma kanałami wyjść cyfrowych (Ch1 do Ch8), w których jedynką zaznaczone są kanały, które powinny zostać włączone w danym kroku.
Profil czasowy zapisany w pliku tekstowym.

Po uruchomieniu procesu operator otrzymuje informacje o aktualnej godzinie trwania procesu (Process time) i kroku, który w danym momencie jest realizowany (granatowe pole). Dodatkowo stany wyjść cyfrowych prezentowane są w formie wykresu, który umożliwia przeanalizowanie ostatnio zrealizowanych kroków procesu. Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego sposób korzystania z aplikacji.  

Oprogramowanie współpracuje z szeroką gamą dostępnych modułów wyjść cyfrowych. Przykładowe wielokanałowe moduły z protokołem Modbus RTU dostępne w sprzedaży komercyjnej to np.: Advantech ADAM-4068, Horner APG SmartMod, EL-Piast ELPM-8DO8DI, Moduł 4 przekaźników (GOTRONIK).

Chętnie przygotujemy oprogramowanie sterownika czasowego do współpracy z innymi modułami wyjść cyfrowych. Dopasujemy oprogramowanie do indywidualnych wymagań. Zmianie może ulec zarówno ilość kanałów (1, 2, 4, 16, 32 kanały), jak i sposób komunikacji z modułem przekaźnikowym (USB, RS-232, CAN-BUS, DMX-512, Modbus TCP).

Zapewniamy pomoc przy konfigurowaniu stanowiska i podłączaniu urządzeń wykonawczych.