Stanowisko badawcze do namnażania inokulatu mikroalg
Stanowisko badawcze do sterowania pracą ośmiu fotobioreaktorów do namnażania inokulum mikroalg - Schemat systemu.
Stanowisko przygotowania materiału inokulacyjnego do produkcji biomasy mikroalg zbudowano z ośmiu fotobioreaktorów typu air-lift o objętości 12 litrów, zainstalowanych w specjalnych szafkach posiadających kółka ułatwiające obsługę systemu przez personel laboratorium. Szafę sterowniczą wykonano w formie stacji dokującej, do której podpinano czujniki i elementy instalacji pneumatycznej. W każdym z ośmiu fotobioreaktorów zainstalowano czujnik temperatury i pH wraz z przetwornikami pomiarowymi z interfejsem komunikacyjnym RS-485. Proporcjonalne sterowanie natężeniem oświetlenia LED koloru białego uzyskano przez zastosowanie ośmiokanałowego modułu wyjść analogowych 0-10 V z interfejsem RS-485.

Stanowisko badawcze do sterowania pracą ośmiu fotobioreaktorów do namnażania inokulum mikroalg - Schemat systemu.

Sygnał analogowy wysyłany do sterowników mocy diod LED powodował proporcjonalną zmianę natężenia oświetlenia. Do sterowania zaworami elektromagnetycznymi posiadającymi dwa wejścia i jedno wyjście pneumatyczne wykorzystano moduł z szesnastoma przekaźnikami elektromagnetycznymi i interfejsem RS-485. Załączenie poszczególnych elektrozaworów powodowało jednoczesne zamknięcie dopływu sprężonego powietrza i otwarcie przepływu ditlenku węgla. Przy wyłączonych elektrozaworach dozowane było powietrze będące czynnikiem powodującym mieszanie podłoża.

Interfejs użytkownika oprogramowania sterownika PLC XLe do stanowiska badawczego
Jako urządzenie nadrzędne wykorzystano sterownik PLC serii XLe firmy Horner APG, zintegrowany z panelem operatorskim. Oprogramowanie sterownika PLC umożliwiało obserwowanie wyników pomiaru temperatury i pH, przeprowadzanie dwupunktowej kalibracji czujników pH, realizację algorytmu regulacji dwustawnej pH z wykorzystaniem elektrozaworów i butli ze sprężonym ditlenkiem węgla oraz manualne sterowanie natężeniem oświetlenia LED koloru białego w zakresie od 0-100%. Oprogramowanie pozwalało na pracę w sposób ciągły z możliwością uruchamiania i zatrzymywania procesu w wybranych fotobioreaktorach bez przerywania pracy całego systemu.

Hodowla mikroalg - Stanowisko badawcze do namnażania inokulum z ośmioma fotobioreaktorami pracującymi pod kontrolą sterownika PLC XLe firmy Horner APG