Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z opisami rozwiązań naszego autorstwa, które powstały w trakcie realizacji projektów we współpracy z podmiotami z otoczenia gospodarczego. Chętnie podejmiemy się budowy nietypowych, dedykowanych, wspomaganych komputerowo systemów pomiarowo-sterujących.
Portfolio - autorskie oprogramowanie i systemy pomiarowo-sterujące firmy EGZO SOFT

EGZO SOFT – technologie i interdyscyplinarność

+

Interdyscyplinarność

Realizacja interdyscyplinarnych projektów umożliwia nam sprawne poruszanie się i łączenie technologii informatycznych z różnymi branżami i procesami.

Skalowalne rozwiązania

Systemy i oprogramowanie naszego autorstwa umożliwiają szybką modyfikację i dostosowanie do większej lub mniejszej skali kontrolowanego procesu.

Badania naukowe i rozwój

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, NCBiR, NCN i dotacji celowych.

Współpraca

Jesteśmy otwarci zarówno na realizację projektów komercyjnych, jak i udział w badaniach naukowych, współpracę ze startupami i organizacjami non-profit.

Przygotowaliśmy funkcjonalne rozwiązania dla biznesu, nauki, edukacji i sektora publicznego